Konkursstatistik- Sådan får vi tallene

Konkurs-processer kan være langvarige og komplekse. For at præsentere konkurs-statistikker på en meningsfuld måde er man nødt til at etablere en entydig definition af, hvornår og hvordan man tæller en virksomhed som er gået konkurs.

 

Risikas ugentlige konkurs-rapport har til formål at give et indblik i det økonomiske klima for en given periode, såsom den foregående måned, det aktuelle år til dato eller de seneste 365 dage. Den ugentlige konkurs-rapport optæller nye konkurser for en given periode (f.eks. forrige måned, år-til-dato, 365 dages tilbageblik) og sammenligner disse tal med optællinger af lignende tidligere perioder. Rapporten medtager ikke virksomheder, der er gået i konkursbehandling før den pågældende periode og stadig er under konkursbehandling - det tal ville være betydeligt højere. Årsagen til denne udeladelse er, at konkurser kan tage lang tid at afvikle, hvorved inddragelsen af 'gamle', men endnu uafklarede konkurser i optællingen ville introducere støj og dermed ikke give et retvisende billede af det økonomiske klima i en given periode.

Den fulde historie

I Risikas data er konkurser styret af virksomhedsstatus data fra Erhvervsstyrelsen. Der er tre værdier af denne funktion, der er relevante for at afgøre, om en virksomhed er gået konkurs. Disse er:

Skærmbillede 2022-11-15 kl. 11.14.43

 

'UNDER KONKURS', 'OPLØST EFTER KONKURS', 'UNDER REKONSTRUKTION'

Hvis en virksomheds status ikke var en af ​​disse i begyndelsen af ​​den pågældende periode, men ændres til en af ​​disse i perioden, vi ser på, tælles det som en ny konkursbegivenhed. Hvis virksomheden allerede har en af ​​de ovennævnte status ved periodens begyndelse, tæller det ikke som en ny konkurs-begivenhed, selvom den ændrer status til en af ​​de andre af de tre relevante status i den behandlede periode. Som nævnt i Executive Abstract, kan nogle virksomheder være under konkurs (dvs. have en af ​​de tre virksomhedsstatus anført ovenfor) i længere perioder, og at inkludere dem i optællingen ville øge antallet af konkurser i en given periode og potentielt give en misvisende billede af konkurs-statistikken for den pågældende periode. Så hvis en virksomhed f.eks. er opført som 'UNDER KONKURS' i begyndelsen af ​​den pågældende periode, og den ændrer virksomhedsstatus til f.eks. 'OPLØST EFTER KONKURS', tælles det ikke som en ny konkurs, da dens økonomiske problemer opstår på et tidligere tidspunkt end den pågældende periode. Hvis virksomheden har en anden status end en af de tre konkurs-status, og det ændrer sin status til en af ​​de tre, vil det pågældende selskab blive inkluderet i antallet af nye konkurser for den pågældende periode.

 

Skærmbillede 2022-11-15 kl. 11.14.46

 

Ansvarsfraskrivelse

Denne service og den medfølgende konkurs-rapport leveres efter bedste evne og er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger fra Erhvervsstyrelsen. Risika A/S er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som brugeren af ​​denne tjeneste måtte lide ved at træffe beslutning(er) på baggrund af de data, der præsenteres gennem dataanalyse- og -sammenligningsrapporten.

 

Last updated: 18/11-2022